mandag 6. november 2023

Saltdalsboka 2022-23

Allsidige saltdalinger

 Omtalt av Marit Helene Hernes, Bokmelderlauget

Saltdalsboka 2022/-23 er kommet. Utgiver er Saltdal Historielag og årets utgave omfatter årene 2022 og -23. Boka er på 136 sider med 36 innslag i forskjellige sjangre.

Blant artiklene dominerer portrettene. Liv Krane slår an tonen med sin omtale av avdøde kultursjef Arild Steen Ellefsen. Hun gir også en introduksjon til oppbyggingen av kommunens kulturetat, kulturelle begivenheter og samlingspunkter for alle. Ellefsen var en bauta i kommunens kulturliv og beskrives som en kreativ og svært aktiv mann som samarbeidet med mange både administrativt og gjennom egne musikalske bidrag og initiativ. Den store aktiviteten innenfor kulturlivet blir bekreftet gjennom flere av portrettene i boka.

Vi blir også kjent med «fotografistinde» Bernhardine «Didi» Normann. Hun hadde ei tid «fotografisk atelier» sammen med Magdalene Norman. De to damene jobbet delvis sammen og delvis hver for seg som fotografer i noen år. De ga seg selv tittelen «fotografistinder» så kanskje det dreier seg om ganske selvbevisste damer? Karrieren som fotograf varte i omtrent 15 år. Didi var enslig, og flyttet etter hvert fra Saltdal. Heldigvis inneholder artikkelen fotografiske selvportrett av både Didi og Magdalene. Men hvorfor er det ikke tatt med flere av Didis bilder? Det hadde gitt enda mer liv til teksten og boka i sin helhet – ikke minst når vi får vite at hun har tatt mange portretter av kvinner og barn. Kan det finnes flere kilder til Didis liv?  Kanskje fortellingen om Didi kan utvides i ei seinere Saltdalsbok?

Fortellingen om «skolemesteren» Harald Skavold er medrivende lesning om den vitebegjærlige, energiske helgelendingen som levde store deler av livet i Saltdal.  Skavold engasjerte seg i mye som kom bygda og menneskene der til gode både i krig og fred. I tillegg til at portrettet er til ettertanke så forteller det også indirekte mye om leveforholdene for mange. Artikkelen har gode og interessante bilder både av voksne og barn til hverdag og fest. Skavold er fotografen bak flere av bildene, men det går ikke fram om det er han som står bak alle.

I en kortfatta artikkel om sekstenårige Halstein Johansen som jobbet for NSB et par måneder forstår vi hvordan også han kom nært innpå krigens gru. På sine to sider inneholder artikkelen tekst, portrett av Halstein og fotografiske kopier av viktige kilder. Dette er gjort på en flott og engasjerende måte. Den lille artikkelen er et godt eksempel på hvordan forfatterne har utnyttet kildene de hadde til rådighet godt for å få ei levende fortelling.

På samme vis får vi vite litt om Thora Larsen og «Nordland Skikrets Rutebok». Forfatterne har også her satt sammen flere kilder til ei fin lita fortelling. Artikkelen om «Folkemarsjen 1946» er sydd over samme lest, men det blir ikke kjedelig av den grunn. Kilder og tekst henger godt sammen.
 
«Minner fra Drageid» er basert på et manus forfattet av Kjell Furebotten som døde i 2010 nesten 84 år gammel. Furebottens mål er å fortelle om virksomheten ved forretningen som Kjells bestefar, Aliks Furebotten, startet i 1891. Men det er Kjells minner fra egne guttedager, livet som kjøpmann og til han selv avsluttet sitt kjøpmannskap som står i sentrum.

Det var knyttet utrolig mange aktiviteter til butikken som bakeri, slakteri, kafedrift og mye mer. Å være barn et slikt livlig sted var trolig både spennende og fint med deltakelse i mange aktiviteter. Når Kjell Furebotten beskriver oppgavene som handelsmann er han opptatt av at det bød på stort ansvar, lange arbeidsdager og store utfordringer. Artikkelen er forsynt med gode bilder og andre illustrasjoner. Bildene fortjener en ekstra titt: De utdyper teksten. Det er synd at de ikke er datert.  

I artikkelen om Næstbybutikken på Rognan får vi forfatterens minne om hvordan det så ut inne i butikken. Det er så levende beskrevet at en nærmest kjenner lukta av varer på lager og i hyller og skuffer. Det er artig lesing.

Fortellingen om flyplassen på Rognan, både etableringen i forbindelse med krigen, det kranglete samarbeidet med tyskerne, avviklingen og omtalen av de som måtte flytte husene sine har lokalhistorisk interesse og setter fantasien i sving: Hvordan kunne det oppleves at et lite nabolag ble brutt opp på en slik måte?

Tre artikler i Saltdalsboka er viet lag og foreninger som jubilerer i 2023: Saltdal Husflidslag, Saltdalskameratene og idrettslaget Vinger. Det passer fint med artiklene i ei årbok som gis ut av historielaget. Vi kan bare gratulere redaksjonen med innsatsen etter et års pause.

Saltdalsboka 2022-23
136 sider, innbundet 24,5 * 17,5 cm
Utgiver: Saltdal historielag 2023
Pris kr 300,-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar