søndag 24. juli 2011

Gudbrand nr 2 – 2011

Juniutgaven av tidsskriftet til Gudbrandsdal Slektshistorielag er på 44 sider og inneholder mye historisk stoff som fenger langt ut over dalen.

Vegard Vigerust fortsetter fortellingen om etterkomarane til Bjørner Sjugurdson Ekre – Bonden som fraus i hel på Bottflyom i 1787. I fjor omtalte han døtrene Mari og Guri. I år fortsetter han med datra Anne og noen av hennes ni barn. På sju sider gir han et godt oversyn over denne ætta fra 1801 til langt ut på 1900-tallet. Etterkommerne til alle ni barna blir ikke fulgt videre, men ved utvalgte slektslinjer viser han både hvordan folk flyttet fra gard til gard, giftet seg og fikk nye etterkommere. De kan kanskje høres kjedelig ut, men Vigerust har en lett penn og vi holder tråden i historien. Det er en levende slektssaga han trekker opp og vel verdt å lese.

En lengre artikkel av Even Bergsengstuen omhandler Gudbrandsdøler funnet i kirkebøkene i Ringsaker (del 3). Hele 23 sider med detaljerte personalopplysninger. Hovedvekten er på tidlig 1800-tall og et hundreår etterpå, enkelte tråder følges halvannet hundreår. Nyttig informasjon for døler som leter etter utflytta slekt.

De øvrige sidene i Gudbrand nr 2 omhandler organisasjonsstoff og etterlysninger/svar på slektsgåter.

Omtalt av Viggo Eide

tirsdag 12. juli 2011

Gudbrand nr 4 - 2008

Gudbrandsdal slektshistorielag gir ut tidsskriftet Gudbrand fire ganger pr år. Det sendes til de vel 150 medlemmene, & vi i DIS-Salten har en utvekslingsavtale der vi bytter tidsskrifter. De får vårt Salten Slekt, vi får deres utmerkede Gudbrand.

I tolv år har jeg fulgt med Gudbrand, & sjøl uten slektsgreiner i denne delen av landet har jeg stor glede av å lese de faglig gode artiklene. En del emner gjenkjenner jeg fra min del av landet, t.d. emigrasjon til Amerika. Annet materiale er meget sterkt knyttet til dal & fjell. Likevel er det interessant stoff.

Nå avdøde Tore H. Vigerust er en av bidragsyterne i det skanna heftet til venstre. Hovedartikkelen er skrev av Svein Arnold Bjørndal & omhandler Erik Leikvam i Gausdal nevnt 1610 m.v.

Tidsskriftet har en stram profil, der innlegg & info deles inn i gruppene
Informanten - lagsnytt & bokmeldinger
Studenten - studier innen slektshistorie
Debattanten - spørsmål & svar om slekt & slikt
Gudbrandsdal slektshistorielag har en enkel hjemmeside for de som er interessert i å melde seg inn m.v.
Omtalt av Viggo Eide