fredag 3. februar 2023

Rigel - Urettens ekko

 Rigel – den glemte katastrofen


Alle kjenner historien om Titanic: passasjerskipet som kolliderte med et isfjell. 1500 mennesker omkom i det kalde havet sørøst for Newfoundland i 1912 mens omtrent 700 overlevde. Det er skrevet artikler og laget filmer om den forferdelige hendelsen og fortsatt fasinerer katastrofen.,

Slik er det ikke med fortellingen om Rigel: en av verdenshistoriens største skipskatastrofer regnet i antall omkomne.  Skipsulykken er fortsatt den verste i Norge, og den skjedde i Nordland.

Seint i november 1944 var stykkgodsbåtene Rigel og Korsnes sammen med to tyske følgefartøy på vei sørover med omtrent 2570 av tyskernes fanger ombord. De aller fleste var sovjetrussere, jugoslaver og polakker. I tillegg kom mannskap og soldater. Fangene var stuet sammen i lasterommene og hadde ikke fri tilgang ut. Alle båtene i konvoien ble bombet av britiske fly utenfor Tjøtta på Helgelandskysten. Minst 2500 mennesker mistet livet i angrepet. 267 personer overlevde. Den enorme menneskelige tragedien har fått liten oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt.

Ida Larmo har grepet fatt i denne historien i sin sakprosategneserie «Rigel - Urettens ekko» (Strand Forlag 2022). Hun bruker både Roy Jacobsens roman «Hvitt hav» fra 2015 og Trond Carlsens mangeårige dokumentasjon av katastrofen og det norske arbeidet i årene etter krigen som kilde for tegneserien.  

Leserne møter den russiske straffangen, Julian Oresjkin, gjennom hans år i tysk fangenskap fra oktober 1941, til krigens slutt. Han var først i Polen i noen måneder og deretter flere år i Finnmark. Det var år preget av umenneskelig slit, endeløs lidelse og vonde møter med tyske fangevoktere. Etter hvert presenteres de åtte nordmennene som var fanger under transport ombord og andre norske som bidrar til at noen blir reddet fra drukningsdøden og unnslapp tyskerne.

Det er ei mørk fortelling og Ida Larmo benytter seg av forskjellige virkemidler for å få fram budskapet. Det er et svært godt grep å la leseren følge personer som faktisk har levd gjennom hele fortellingen. Det gjelder selvfølgelig spesielt 23-åringen Oresjkin, men også den jevngamle nordmannen Asbjørn Schultz, som greide å berge både seg selv, en annen fange og en tysk soldat fra å omkomme under bombingen.  

Flere offisielle dokumenter er gjengitt som fotografier i noen av tegningene. Det gjelder f.eks. Julian Oresjkins registreringskort som krigsfange. Vi får umiddelbart et inntrykk av ham: alder, utseende, opprinnelse. På samme vis blir okkupasjonsmaktens forbud mot å ha kontakt med de sovjetrussiske fangene presentert, og det er flere lignende innklipp av formelle dokumenter som er opplysende og minner oss om at det er virkelige historiske hendelser vi leser om.

Størrelsen på tegningene varierer fra bilder som går over to hele A4-sider som oversikten over toget av fanger til fots på, de polske fangene som synger sammen i lasterommet på Rigel og til små «vanlige» ruter. Både det lille og store formatet fungerer godt hver for seg og sammen.  De bidrar også til å angi tempoet i hendelsesforløpet.

Streken er tydelig, av og til grov. Larmo klarer likevel å få fram sterke følelser i de naturalistiske tegningene, for eksempel i ansiktsuttrykkene. Et par ganger griper hun til det surrealistiske som i de helsides tegningene om opplevelsen av sult og om det uutholdelige onde.  De britiske flyene er tegnet som svarte, skumle fugler som slipper sin dødelige last over konvoien og de som flyter i havet.  

Når en blar raskt gjennom boka oppleves mørke, dystre farger som dominerende. Sort, mørkegrått, brunt, oransje er mye brukt for å beskrive fangelivet og bombinga. Men så kan leseren oppdage fargeklatter i bildene. Det er flere steder barn, de vises med røde og blå klesplagg.

Vi er heller ikke i tvil når vi hopper ut av fortellingen og følger forfatteren/tegnerens tanker om fangene og Rigel, så det er en raffinert bruk av farger som understøtter fortellingen i boka. Helt til slutt kan en dvele ved den aller siste sida i boka. Der er det gjemt en skatt av ei tegning.

Boka har et treffende forord av Roy Jacobsen. Han rammer inn fortellinga med korte, prinsipielle spørsmål og refleksjoner om krig og menneskeverd. Det er en utmerket opptakt til lesinga og aktualiserer boka på en glimrende måte for et svært bredt publikum. Tegneserien må også være svært aktuell for bruk i skolen spesielt for de øverste trinnene i ungdomsskolen og for alle utdanningsprogram i videregående skole.

Forfatteren oppgir kildene sine: Bøker, TV-dokumentarer, avisreportasjer og en rekke nettsteder.  Ida Larmo fikk Brageprisen 2022 med åpen klasse: Sakprosa for barn og unge med Rigel - Urettens ekko.

 Klikk her og bla i utvalgte deler av Rigel - boka. Klikk her.

 Illustrasjoner © Strand forlag 2022

Omtale ved Marit Helene Hernes
Ida Larmo 
Rigel - Urettens ekko
223 sider, innbundet 27,5 * 21,5 cm
Strand forlag, 2022 
Pris kr 399,-
 

torsdag 19. januar 2023

Vestvågøyboka 2022 - Årboka Lófotr

Store karer og tøffe kvinnfolk

 

45. årgang av årboka Lófotr kom ut sist november og er en lekker trykksak på 112 sider. Forsidebildet er et maleri av kunstneren Scott Thoe og viser historikeren Gerhard Schöning som ble født i Buksnes i Lofoten i 1722. Schöning er tema i to av de 20 artiklene i boka.

Per-Olav Broback Rasch gir over ti sider en grundig, illustrert og detaljert oversikt over Gerhard Schönings slekt og bakgrunn i Lofoten. Gerhards farfar kom nordover fra Jylland i Danmark i siste halvdel av 1600-tallet og etablerte seg i Tjeldsund der han giftet seg til en gård på Holsøya. Mange lofotværinger er etterkommere av denne slekta med prester, kirkeverger, kjøpmenn, bondelensmenn og jekteskippere. Vi møter her den lokale overklassen i samfunnet, som bl.a. sendte sine sønner til katedralskolene i Trondheim og Bergen og universitetet i København. Tidsmessig går artikkelen fram til ca. 1750.

Broback Rasch har en god penn og klarer å formidle både slekt og samfunnsliv på denne tiden. Vi lærer at brudd på ekteskapsløftet (forlovelsen) kunne bli en sak for rettsvesenet. Ettersom mange lesere får en god innføring i egen slekt, synes jeg det er riktig å bruke så mye plass på Schöning-, Ursin-, Friis- og Hveding-folket. Men jeg savner et enkelt slektstre som viser forholdet mellom de viktigste personene. En skal følge godt med underveis i lesinga.

Karl Klevstad skriver også en slektshistorie i Det blomstrer og gror i Steinsfjorden. Her følges en rekker personer og familiegreiner fra 1806 til 2021. Forfatteren omtaler mange navn og hendelser, men det et lett for leseren å holde tråden. Noen i de siste generasjonene reiser både til Peru, Spania, Sverige og USA, og tilbake til Lofoten.

Kvinners liv og virke presenteres godt i boka. Grethe-Lill Larssen skriver om Søster Amalie Finstad 1898–1985 som viet sitt liv til hjemmesykepleien og skolevaksineringa. Hun flyttet mye rundt, til egne familiemedlemmer eller inn i husene der yrket skulle utøves. Egen bolig fikk hun først som pensjonist. Amalie mottok i 1966 Kongens fortjenstmedalje som takk for innsatsen.

Kunstnerinnen

Kunstnerinnen Edvarda Lie presenteres av Ann Britt Pilegaard-Simonsen i en firesiders artikkel. Lie kom til Lofoten som åtteåring og bodde også noen år i Narvik før hun som 17-åring dro til Oslo for å bli kunstner. Edvarda hjalp til og tegnet blomstene da Lofotbunaden ble laget i 1948. Den dyktige tegneren og illustratøren var helt ukjent for anmelderen, og et søk i gamle aviser og bøker viser et vell av artikler, illustrasjoner, plakater og malerier. Jeg synes denne artikkelen burde vært mye lenger, både i tekst og ikke minst vist oss et større utvalg av Edvarda Lies kunst.

Pilegaard-Simonsen gir i artikkelen om Distriktsjordmor Klara Rølie Busch 1893–1977 et vakkert og frodig bilde av ei dame med jernvilje, livsglede og humor. En gang på 1920-tallet ba hun barnefaren hente henne med hesten pga kraftig snøfokk: «Nei, vet du hva. Hesten kan jeg ikke ta ut i slikt vær!» Han kom imot henne til fots. Fortellingen inneholder flere frodige historier om denne hedersdama som bare må leses. Klara mottok i 1958 Kongens fortjenstmedalje som takk for innsatsen.

Mange lesere vet at dagens Vestvågøy kommune er en sammenslåing av fire småkommuner. En av dem omtaler Einar Berg-Hansen i Valberg som egen kommune 1927–1963. Han fokuserer på næringene i Valberg, jordbruket og fiskeriene, samt kultur- og dagligliv. Vi leser om geitehold og nye dyrkningsmetoder, fiskeriene og kjente kulturpersoner.

Berg-Hansen stopper ikke fortellinga i 1963. På 1970-tallet bedriver den nye Vestvågøy kommune med kaibygging på feil plass og tildeler snøbrøytinga til ordførerens bror som hadde en «frontmontert plog på bakhjulsdrevet traktor». Dét fungerer ikke i de bratte bakkene må vite.

Jeg aner en undertone av misnøye i denne delen av artikkelen. Storkommunen prioriterte ikke slik folk i Valberg ønsket. Det er nok en felles opplevelse i mange norske kommuner på 60- og 70-tallet. Noen deler av teksten er uklare. Her burde redaksjonen lest grundigere og redigert både enkelte ord og avsnitt: «Etter 1963 overtok jordbruket som dominerende næring i bygda. Dette vises ved at (..) antall gårdsbruk» gikk ned fra 125 til 72 bruk i 1970. Hva menes egentlig her?

Blant de kortere artiklene vil jeg trekke fram Kjell Thore Slettengs fortelling om Borge syskole, 1947–1954. Skoleverket lå nede etter krigen og ei privat yrkesskole med lite offentlig støtte ga mange jenter en sårt tiltrengt opplæring. Flere av dem traff bygdekarene og ble værende i Borge.

Morsom er Sturla Ravn Statles minne for livet: Den første ferga mellom Svolvær og Skutvik. Folk flest mente den var en elendig sjybåt. På tur over Vestfjorden kom både redsel og fortvilelse, formidlet slik at det smitter over på leseren.

Hærfugl

Årboka Lófotr har også en interessant artikkel om trekkfuglene, med en omtale av sjeldne fugler som har besøkt øygruppa de siste årene. Stamsund vannverk omtales over 20 sider, og fritidsfiskere, Borge kirke, et gammelt sjølmord og en dødsbrann er noen av temaene vi får del i. 

Vestvågøyboka 2022 er ei allsidig årbok som folk både i og utenfor Lofoten har utbytte av. Layouten er delikat og alle artikler er satt i to spalter pr side, noe som gjør den lettlest og oversiktlig. Forfatterne burde oppgitt sine kilder i større grad. Noe er nevnt fortløpende i teksten, men ikke i alle fortellingene. Redaksjonen bør få på plass en kort presentasjon av bidragsyterne. Samt et enkelt oversiktskart over Vestvågøy bak i boka. 

Omtalt av Viggo Eide

Vestvågøyboka 2022
Årboka Lófotr

112 sider, innbundet 25,5 * 19,5 cm
Utgiver: Vestvågøy historielag 2022
Pris kr 275,-


tirsdag 13. desember 2022

Meløy - Den stille fjerding 2022

Historier fra Den stille fjerding

 

Kvinners liv er underrepresentert i Årboka 2022 fra Meløy Historielag, men en tre - fire artikler lest i sammenheng gir en viss innsikt i stadier i kvinnenes historie i Meløy. Vi kan begynne med Per Swendsens skildring av omstendighetene rundt et barnedrap på Bolga i 1837, via Odd Kolbergs glimt fra livet som stuepike og barnepasser på slutten av 1920-årene til Lise Kildals to artikler om beredskap i tilfelle atomnedfall og frykt for konsekvensene av U2-affæren 1. mai 1960:

Kvinnehistorier

Barnefaren var ikke akseptert av Elens foreldre – han var i utgangspunktet en eiendomsløs dreng. Hun skal i sin fortvilelse ha tatt livet av sitt nyfødte barn og ble dømt etter Kong Kristian V’s lov av 1687: «Letfeldige Qvindfolk, som deres foster ombringer, skal miste deres Hals, og deres Hovede settes på en stage». Men så grep kongen inn ...

Det slitsomme livet til «Pigerne på Hylla» i tjeneste for «de fine» i Glomfjord blir skildret i breva fra artikkelforfatterens mor til søsteren Lena.


Bjørg Texmo og Lula Kildal, Ørnes ble i henhold til statlig «Instruks om arbeidsområder og ansvarsfordeling ved sikring mot radioaktivt nedfall i krig» oppnevnt til rodemester og stedfortredende sådan. Arbeidsfordelingen i familie og arbeidsliv gjorde det hensiktsmessig at kvinner fikk denne oppgaven i tilfelle krig. Og frykten for en varm krig i den kalde krigs tid gjorde hjemmefødsel mer å foretrekke enn å føde på sykehuset i det potensielle bombemålet Bodø. Jeg synes dette er en elegant måte å skildre hvordan internasjonal politikk kan prege våre lokale livsbetingelser.

Mannsportretter

Det samme kan man si om det morsomme mannsportrettet av Oskar (eventuelt Oscar eller Osker, som han også kalles i teksten), tvangsevakuert fra Burfjord i Troms høsten 1944. «Han evnet å trollbinde sine tilhørere med sin fortellerkunst. En ble revet med på en måte som gjorde at en befant seg midt i handlingen», minnes den den gang unge Idar Rendal.

Det fyldigste mannsportrettet i boka er av «Han Ragnar på Slipen», mekanikeren, bedriftslederen, kraftverkarbeideren og tunnelaktivisten, Ragnar Selstad, som laget en skulptur som gave til den besøkende Kong Olav. Skulpturen var satt sammen av deler fra den ødelagte rørgata ved kraftstasjonen i Glomfjord, sprengt i en sabotasjeaksjon av allierte kommandosoldater. Det er spennende å følge Oddleiv Torsviks beretning om den evnerike mannen; som ungdom gikk han snekkerkurs først på 1930-tallet, drev deretter sjølstudier og praktisk arbeid i mekaniske fag, og tok så elementærteknikken i Oslo i godt voksen alder for å kvalifisere seg til kraftverkjobb. Det siste er det for øvrig ikke Torsvik som forteller om, men en journalist som intervjuet Ragnar Selstad i 1988. Framstillinga ville etter min vurdering blitt lettere å følge hvis Torsvik hadde brukt dette intervjuet som kilde og ikke bare avslutta artikkelen med et par siders sitat fra Fossekallen.

Et fraflytta øyrike

Den desidert lengste artikkelen i årboka 2022 – om lag 30 sider - har den lite spennende tittelen «Meløy historielag på sommertur i bolgværet», stedsnavnet med liten forbokstav. Den som likevel kaster seg over Unni Torsviks reiseskildring – for øvrig fortjenstfullt illustrert med reiseruta trukket opp mellom øyer og skjær på et helsides, detaljert kart – får god innsikt i liv og levnet i dette arkipelaget der «man i tidligere tider kunne høre både kurauting, sauebrek, ljåslått, bølgeskvulp, åretak og barnelatter (...). Naturen har for lengst tatt tilbake de små åkerlappene, og i det hele tatt er det litt vanskelig å forestille seg livet her ute på øyer, holmer og skjær for 100 – 150 år siden (...).»

 

11-årige Erling Nystad tegnet i 1959 bilen kong Olav brukte da han, sammen med prinsesse Astrid, var på signingsferd i Nord-Norge og besøkte Ørnes og Glomfjord. Men hvilken kongebil brukte kongen? 63 år etterpå fant Nystad svaret: Kongen kjørte Norsk Hydros representasjonsbil fra Oslo! Fraktet opp til Meløy og brukt to-tre dager i anledning kongebesøket.

En maskulin syssel

Kart er også en nødvendig illustrasjon til Lise Kildals lille artikkel «Hammar i hav». Der er 14 landfester for garn anmerket fra Auårsberget innerst i Glomfjorden til Skarvhammarn og Sildnesset på hver sin side av fjorden lenger ute.

Jeg har forsiktig antydet at redaksjonen burde ha lest bedre korrektur. I ei seriøs årbok forventer jeg mer nøyaktighet for eksempel ved linjeskift slik at ikke ordet parallelt blir delt mellom «para» og «llelt». Positivt er det at alle forfatterne har fått kortfattede omtaler sist i boka. Der framgår det at lokalhistorie i stor grad er en maskulin syssel; bare tre av 12 forfattere er kvinner. De sistnevnte gjør seg imidlertid sterkt gjeldende; Lise Kildal er representert med hele fire artikler. Og Anne-Rita Kolberg minnes med gode ord om sin innsats i styret og administrativt arbeid, samt bidrag i årbøker og kalendere. Kolberg døde så altfor tidlig i april i år, 14 dager etter at hun ble gjenvalgt som leder i historielaget.

 Omtalt av Jorulf Haugen

mandag 12. desember 2022

Årbok for Hamarøy 2022

Smakfullt fra Hábmer

Omslaget til Årbok for Hamarøy er henta frå 
Erik Dahlens fotomontasje frå lofotfisket i 1972.

Hamarøy historielag har levert 35. årgang av Årbok for Hamarøy – heilt sikkert til stor glede for lesarskaren. Årboka er i A4-format og er inndelt i ei dominerande avdeling med historiske artiklar, ei «jubileumsavdeling» med foto og tekster frå året 1982 og ei kavalkadeavdeling for det siste året. Dei siste ni sidene er fylt med støtteannonsar frå lokalt næringsliv. Årboka har eit nært samarbeid med NordSalten Avis, som leverer kavalkadebileta, og ved at Frode A Elsbak i avisa har ansvar for grafisk utforming av boka. Og la det vere sagt med det same: formgjevinga er etter mitt skjønn særs vellykka. Det store formatet gir godt rom for bileta, og sidene er gjennomtenkt og smakfullt sett opp.

Nesten hundre kavalkadeinnslag syner at det er stor aktivitet i kultur- og næringsliv i Hamarøy, og eg noterer at to hamarøyværingar runda 100 år i 2022.

 

Søstrene Berit og Wenche Lesniak på Hamarøy. 
Ukjent fotograf, utlån: Berit Lesniak.

Artiklane spenner over eit vidt område, både tematisk, kronologisk og geografisk. Sjølvbiografiske tekstar høyrer med i årbøker, og dei finst her òg. Berit Lesniak har skrive ein, og ho evnar å bruke sin rolle i fortellinga til å trekkje inn eit stort persongalleri og gjere lesaren kjend med dei. Lesniak skriv om sitt møte med Hamarøy 2½ år gamal, då mor og to døtrer flytta hit, og om nokre viktige påfølgjande år i eit barns liv. Forteljinga er spekka med opplevingar og skildringar av eit barns møte med nye omgjevnader, men også om dramatikk som følgje av den kalde krigen – og forfattaren sine refleksjonar som vaksen. Teksten er rikt illustrert.

Anne Tømmerdal skriv om sjømannen Helge Gurendal som omkom i Aden i 1955. Forteljinga kan kanskje verke litt ordinær, isolert sett, men når vi les den påfølgjande artikkelen av Tove Skjelbakken, forstår vi samanhengen. Skjelbakken hadde besøkt Jemen som del av eit helseteam, og etter mykje om og men greidde ein venleg kyrkjeverge å finne grava til Gurendal. Dermed vart ringen slutta på eit vis …

At foto kan fortelje historie, er Erik Dahlens montasje frå lofotfisket i 1972 eit godt døme på. Korleis den unge jagarflygaren frå Bergen hamna på lofotfiske, er ei anna historie som du finn svaret på i teksten …


Sjøkart frå 1952 markerer lykta på Åsvikklubben på Korsnes.

Fleire artiklar i årboka kastar lys over lokalhistoria. Eyolf Apold held fram ein serie om sjømerke i kommunen og tar føre seg den nordre delen av kommunen og vestsida av Tysfjorden i år. Apold går grundig til verks og syner korleis lokal dampskipsfart tvang fram betre seglemerking i området, og han omtalar inngåande etablering av lykter, stakar, støtter og båkar langs leia. Store, illustrative og til dels vakre foto utfyller teksten. Denne meldaren saknar eit oversynskart som viser merkene i samanheng.

Apold har fleire gode artiklar i boka, og eg vil nemne «Et tragisk forlis for 150 år siden». Med samtidige aviser som kjelde skildrar Apold eit dramatisk forlis i Vestfjorden vinteren 1871 og ein heroisk redningsaksjon. Med aviser tilgjengeleg på Nasjonalbibliotekets nettside opnar det seg eit vell av søkbar informasjon, og Apold har funne han – og brukar han. Resultatet er blitt ein spennande og informativ artikkel. Etter mitt skjønn ville han ha blitt endå betre om forfattaren hadde rekonstruert hendingane med eigne ord i staden for å sitere lange utdrag frå avisene.

Hábmer har ein rik samisk tradisjon, og Årboka formidlar den. I årets bok fortel Børge Strandskog om eit samisk innslag under Nord-Norges Varemesse i Bodø sommaren 1937. Dei to reineigarane Nils og Johan Kalstad vart invitert til å etablere ein sameleir ved Turisthytta på Rønvikfjellet. Med 15 rein, lavvoar og anna utstyr vart «lappeleiren» på Rønvikfjellet ein suksess. Strandskog skildrar også ferda med reinflokken til Bodø. Her er aviser også ei god kjelde til hendingane, og vi skulle tru at Kalstad-brørne hadde kommunikasjonsrådgjevarar: Eit to sider stort oppslag i Nordlandspostens lørdagstillegg skildra den strevsame ferda til Bodø. I ein oppfølgingsartikkel skriv Strandskog om Nils Skogly, som skreiv dagbok under besøket på varemessa. Fiffig gjort! 

Søstrene Kaia og Inga Pedersen var omvisarar i sameleiren under varemessa i Bodø i 1937. Ukjent fotograf, utlån: Marita Mikkelsen (Tysfjord før, 2016).

Svein Skarvik har skrive om «Båtbygger Bjarne fra Sørkil». Eg trekkjer fram denne artikkelen fordi forfattaren i ein relativt kortfatta tekst får fram ein god presentasjon av båtbyggjaren og handverket hans, og fordi biletbruken hans dokumenterer teknikk og utføring forbiletleg, og utfyller teksten på ein flott måte

 

Bjarne Kaspersen forklarer korleis ein pram blir bygd. Foto: Svein Skarvik.

Årboka har mange fleire artiklar som burde vore omtalt. Eg vel to: Lars-Signar Strindberg skriv om livet på garden Strindberg under okkupasjonen 1940–45. Delar av våningshuset på garden vart rekvirert av okkupanten, og Strindberg skildrar «samlivet» mellom partane på ein nøktern og truverdig måte, og han har òg funne relevante illustrasjonar. Godt arbeid.

Idar Sørensen skriv om ein tur med historielaget til Korsnes, ytst i Tysfjorden. Omtalen av turen blir ei rammeforteljing til det som er det eigentlege temaet; historia til garden og handelsstaden Korsnes. Korsnes låg tidlegare i Tysfjord kommune, og det er truleg sterke kjensler, også for Årboka, å handtere forhold som for få år sidan låg i nabokommunen. Mi oppfatning er at Årboka og Sørensen har balansert det fint.


 

Årboka har mange flotte foto, som dette frå Straumvatnet. Frå Sigmund Andreassen: Historier frå Straumen. Ukjent fotograf, utlån: Karen Apold Gårdvik.

Årboka har tidlegare fått kritikk for underdekning av kvinnestoff. Det har redaksjonen under leiing av Eyolf Apold tatt til seg. Årets utgåve har ei rekke kvinner mellom forfattarane. Framleis er nok kvinners liv og verke noko underrepresentert, men årboka sett under eitt, framstår som balansert. Merksemda om det samiske verkar òg å vere godt integrert.

Skulle eg sette fingeren på noko, måtte det vere mangelfull kreditering av fotografar og fotoleverandørar. Og så ønskjer eg meg fleire kart.

Omtalt av Inge Strand 
 
Årbok for Hamarøy 2022
120 sider, heftet 25,5 * 19 cm
Hamarøy Historielag 2022
Pris kr 250,-