torsdag 9. juni 2022

Konflikt og kontroll i nord

Imponerende om Nordkalottens historie

 

 
Omtalt av Jorulf Haugen, Bokmeldarlauget
 
Historiker Jan Oscar Bodøgaard i Urtegårdsgata i Bodø og grafisk formgiver og forlegger Ulv Holbye, Forenkla Forlag, Skjelstad på Nordstranda gir i disse dager ut et verk på 282 sider med tittelen Konflikt og kontroll i nord. Politiske, sosiale og etniske konfrontasjoner på Nordkalotten de første tiårene på 1900-tallet. Det er flere definisjoner av hvilke regioner Nordkalotten omfatter; her er definisjonen bestemt av for- og baksatsene i boka med kart over områdene nordover fra Helgelandskysten via de svenske og finske områdene rundt det innerste av Bottenvika til Kolahalvøya og Kvitsjøen. I tillegg til den viktige og nyttige informasjonen som kartet representerer, er boka rikt illustrert med historiske bilder.

Konfrontasjonene og de dramatiske hendelsene var mest intense i tiåret 1914 – 1924. Bodøgaard åpner boka med de tyske forsøkene på å stanse skipstrafikken i Barentshavet under Første verdenskrig, der også norske fiskebåter og fangstskuter ble senka. Så hører vi om finske hvitegardister i kamp med russiske og finske rødegardister om området ved russiske Petsjenga, som i det meste av perioden 1920 – 1947 var finske Petsamo.

Kurt Martti Wallenius (1893-1984) var finsk nasjonalist. Han ledet den finske ekspedisjonen fra Rovaniemi mot Petsjenga i januar 1920.
 
Norske myndigheters tvil om kvenenes og samenes lojalitet til den norske staten var en viktig bakgrunn for fornorskningspolitikken som ble intensivert først på 1900-tallet. Arbeiderbevegelsens kamp mot militarisme og borgerstat i nord ble også møtt med mottiltak fra myndighetene i Norge og Sverige, som fryktet revolusjonære tilstander. Nordrussiske regjeringsmedlemmer og offiserer med familier flykter i 1920 unna styrker fra Den røde hær, mens de norske og finske bosettingene på Murmankysten led en ublid skjebne under Stalin på 1930-tallet. 
Ute i verden var krig og revolusjonær uro. Også i Norge ble det agitert for sosialisme og revolusjon: Norsk fagforeningsfane.

Dette er noen av temaene i denne mangefasetterte historiefortellinga. Jan Oscar Bodøgaard oppfatter at disse konfliktene i stor grad «dreide seg om kontroll over territorium, politisk og sosial innflytelse og makt, samt om kulturell identitet.» Derfor bokas tittel. Forfatteren håper at behandlingen av temaene i boka «vil bidra til en dypere forståelse av bakgrunnen for dagens utfordringer på Nordkalotten.» Det gjelder slikt som vårt lands forhold til Russland, utnyttelse av naturressurser og oppgjøret med den statlige fornorskningspolitikken overfor samer og kvener. 

Rødegardister har satt opp ei maskingeværstilling i Helsinki. Byen var «rød» inntil hvite styrker og tyske tropper erobret hovedstaden i april 1918.

Forfatterens leserveiledning er at stoffet i boka er organisert slik at kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Som bokmelder har jeg lest kapitlene i den rekkefølge de foreligger, men jeg kan gjerne trekke fram ett kapittel, nemlig der det fortelles om alliert intervensjon i Nord-Russland 1918 - 1920 - også fordi denne historia lett kan leses som et á propos til dagens begivenheter i Europa. Den britiske øverstkommanderende i Murmansk disponerte i desember 1918 ialt 15 000 mann i området – briter, allierte franske, serbiske og italienske styrker, i tillegg karelske, finske og russiske soldater. I Arkangelsk var det franske og amerikanske styrker. I de allierte landa ble det imidlertid organisert motstand mot engasjementet i Nord-Russland. Det ble gjennomført koordinerte generalstreiker av arbeiderbevegelsen i Frankrike og Italia mot de militære operasjonene i Russland. Arbeiderne i Storbritannia arrangerte massedemonstrasjoner under parolen Hands off Russia!

Drakampen mellom Finland og Sovjet-Russland under forhandlingene i Tartu. Mot at grenseområdene Repola og Porajärvi, som Finland hadde okkupert, gikk til Sovjet-Russland kunne mens Petsjenga bli finsk: Petsamo. Og slik ble det.

Forfatteren skriver at han avslutta arbeidet med boka 22. mars 2022 og reflekterer over hvorvidt Russlands invasjon av Ukraina vil få dramatiske konsekvenser på Nordkalotten. Han forutser ikke Sveriges og Finlands søknader om medlemskap i NATO, noe som vil fortjene et ekstra kapittel i neste utgave av boka.

Til sammen foreligger det en omfattende litteratur om de fleste av de dramatiske begivenhetene som denne boka handler om. Men Bodøgaard har på bakgrunn av litteratur- og kildestudier makta å skape et mangfoldig bilde av nordnorsk, nordsvensk, nordfinsk og nordvestrussisk historie og forbindelseslinjer på tvers av nasjonalstatenes grenser. Av hensyn til lesere som ikke er så stø i engelsk, kunne jeg ha ønska at sitater fra engelsk litteratur hadde blitt oversatt til norsk. Jan Oscar Bodøgaard har en lettflytende språkføring i et relativt radikalt bokmål, noe som iallfall denne leseren setter pris på.

Jan Oscar Bodøgaard
Konflikt og kontroll i nord
282 sider, innbundet 21,5 *15,5 cm
Forenkla Forlag 2022
Pris kr 341 - kr 390

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar