søndag 1. mai 2011

Levd liv 2010

Årsskrift for Ulstein Historielag

Årbokserien Levd liv kom i fjor med 6te utgaven. Den dekker et område av landet som jeg ikke har lokalt kjennskap til. Førsteinntrykket er delikat, ei solid innbundet bok og formatet er uvant liten: omtrent A5 størrelse. Den har preg av ”håndbok” - slitesterk fordi den sannsynligvis blir mye brukt og mye lest? Andreinntrykket leseren får er det omfattende billedmateriale. Foto og illustrasjoner dekker ca 40 % av sideflatene. Det er m.a.o. ei bok både store og små vil bla igjennom mange ganger. Alt er i sort/hvitt, og noen ganger savner jeg fargene. Det tredje som vi straks legger merke til er en gjennomtenkt og gjennomført layout der bl.a. alle artiklene begynner likt med tittel og fontbilde, samt kort omtale av forfatteren. Levd liv innbyr til leseglede. Så mer om innholdet:

13 artikler dekker 150 velformulerte sider. De tre lengste er på 18 sider hver, den korteste på fem sider. Tidsepokene som dekkes er fra midten av 1800-tallet til vår tid med en klar fokus på forrige århundre. Noen artikler har primært lokal interesse som Har Ulsteinsvik eit byrjingsår? og Oppstart av gutespeidararbeidet i Ulstein. Mens andre artikler har stor overføringsverdi. Spesielt vil jeg framheve AS Skjervøy Fiskebåtreialag (1915-1982). 

Her gir Havtor Hofset et bredt oversyn over fisket med stor båt på fiskarbankene vestpå. Han får med både opp- og nedturer i ei viktig næring som ikke er omtalt i årbøkene som jeg har lest nordaførr. Morsomt med illustrasjonen fra Bergens Tidende 1959 over alle ”typene” om bord og deres kallenavn. Mange vil ha glede og nytte av denne artikkelen. Det samme kan sies om den litt sære, men interessante artikkelen om alle kvernene i Ulsteinelva. Smalt tema, men med allmenngyldig informasjon.

Slektshistorie er det flere elementer av i Levd liv. Vi får lese om handel og vandel, oppvekst og utferd. Biografier og memoarer. Jamt over er opplysningene bra detaljerte. Mange artikler har gode verbale sitater: 

”Det var no ikkje noko meining med å redde guten når han likevel skulle slåast i hjel” – Kommentar til mora som banker gutten på 7 år fordi han hadde falt i sjøen under leik.

Kvinneperspektivet er godt ivaretatt gjennom mange artikler. Bare ei kvinne er artikkelforfatter. Solveig Kristensen gir et varmt portrett av sin far. Bare ei kvinne er omtalt i en egen artikkel. Bertine Dimmen kom seg ut av bygda, tok utdannelse og fikk jobb i utenrikstjenesten, også den en fin reportasje.Noen ord og utrykk er så lokale eller spesielle at jeg ikke helt forstår dem. Hva er en sadel? Når det går 100 sadlar i ei eske kan det ikke være til hesten i alle fall. Svaret fant jeg i en annonse i en annen artikkel. En sadel er ei rørklemme som fester rør og lignende til en vegg.

Mange årbøker gis ut på fyrabend. Denne boka er utgitt på et lokalt og profesjonelt forlag. Det gir seg utslag i kvaliteten. Jeg registrerte bare en skrivefeil, det viser god korrektur.

Tittelen levd liv borger for historie. Her er ingen samtidsreportasjer fra året som gikk. Går en artikkel fram til vår tid starter den alltid i fortiden. Levd liv er ei god årbok, også for de som ikke er sunnmøringer.

Levd liv - Årsskrift for Ulstein Historielag 2010
158 sider, 21,5 * 15,5 cm, kr 250,-
Spor Forlag AS - www.sporforlag.no

Omtale ved Viggo Eide

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar