søndag 28. februar 2010

Gildeskålboka 27

Årboka tar opp både lokalhistoriske tema og stoff og bilder fra året 2007. Innholdet er variert, god trykk og boka har mange fargebilder. Boka har ca 30 artikler og notiser. Flere artikler er på ti, ja en er på hele 15 sider, alle godt illustrert. I Gildeskål har kulturkontoret i en årrekke drevet med innsamling og registrering av gamle fotos, og nytten av det ser vi tydelig. Mange gode og relevante fotos gjør det til en glede å lese boka.

Det eldste stoffet går tilbake til 1630, men hovedfokus er på 1900-tallet. Alle artiklene virker nyskrevet med tanke på publisering i ei årbok, det opplyses ikke om noe nytrykk.

Jeg vil trekke fram en interessant artikkel om livet på lokalbåten i gamle dager, sett fra mannskapets liv. Båtene gikk i rute mellom Bodø og kommunene både sør og nord for byen. Tilværelsen her var spesiell på sin måte, en dro ikke fortere enn sjela klarte å følge med. Nå, i biltrafikken og hurtigbåtenes tidsalder, er denne kommunikasjonen virkelig historie.

Krigsflygeren Bjarne Jæger Nilsen 1909-1992 fra Forstranda i Gildeskål er gitt en fin omtale. Vi følger hans bakgrunn og sjømannsutdanning, og videre opplæring i marinens flyvåpen fra 1930. Nilsen deltok aktivt som flyger i krigsdagene april-juni 1940, og drev etter kapitulasjonen motstandsarbeid i Salten.

Gode barndomserindringer finner vi også; om høsting av tilleggsfôr i Vigdel, og nostalgi fra Sørfjorden, for å nevne to av dem. Av verdi for mange er også beskrivelsen av ulike butikker i Sandvik/Alsvik på Sandhornøya mellom 1928 og 1990. Folk måtte jo kjøpe varer et steds.

Malerier av Fugløya, privat kapell i Sørfjorden og bestigning av Sandhornet viser noe av den bredden ei årbok kan inneholde.

Gildeskålboka nummereres fortløpende, og denne er altså nr 27. I et forord skriver redaktørene at bok nr 1 og 4 er utsolgt og vil ikke bli trykt opp på nytt. Imidlertid vil de to utsolgte ”bøkene bli lagt ut på internett, slik at de som ønsker det kan få tilgang til dem.”

Lokalhistorisk er bind 27 ei flott årbok, som alle med røtter i ytre Salten har stor nytte av.

Omtalt av Viggo Eide

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar