søndag 2. mai 2010

Saltdalsboka 2006/2007


I Saltdal er det kommunen som gir ut årboka. Her finner vi både lokalhistoriske tema og mye stoff og bilder fra året 2007.

Innholdet er variert, god trykk og mange fargebilder. Boka åpner med en geologisk artikkel av Rolf Monsen (DIS-medlem). Slikt sett går årboka hele 1,8 milliarder år tilbake i tid, men poenget med artikkelen er å vise folk hvor variert geologien i Saltdal er i dag. Godt illustrert med fotos, og stedene som omtales er oppgitt både med seks-sifrete kartreferanser og GPS koordinater. Det er en ny måte å stedfeste severdigheter på, og vi vil se det oftere i bruk ettersom teknologen nå er godt utbredt.

Bygda var som kjent sterkt berørt av verdenskrigen og flere artikler omhandler dette temaet. Ikke minst de mange fangeleirene satte spor i natur - og sinn. De historiske artiklene er fra 1900-tallet. Tidsspennet er fra ca 1915 til 2007, og starter med den første bilen i bygda. Boka har flere gode kvinneportretter. Ellers er næringsliv med smie og skipsverft omtalt, og de ca 20 artiklene spenner fra samiske urgraver til melkerampens venner. Sjølsagt er Alt for Rognan-guttan viet plass.

Lokalhistorisk er dette ei ok årbok, som spesielt krigshistorisk interesserte lesere bør se nærmere på.
http://www.saltdal.kommune.no/prisliste.html

Omtalt av Viggo Eide

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar